Radioterapeuta onkologiczny

Tomasz Wiśniewski

  • Absolwent Wydziału Lekarskiego UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera Bydgoszczy (2005 r.), dyplom z wyróżnieniem
  • Specjalizacja z radioterapii onkologicznej (2012 r.)
  • Specjalizacja z medycyny paliatywnej (2019 r.)
  • 12 lat pracy w Centrum Onkologii w Bydgoszczy
  • 4 lata pracy z zespole opieki domowej hospicjum Sue Ryder w Bydgoszczy
  • Poza tym:

          - 2 lata pracy w zespole wyjazdowym Pogotowia Ratunkowego
          - 4 lata pracy jako koordynator nocnej opieki medycznej
          - 1 rok pracy jako lekarz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

  • Członek komisji interdyscyplinarnej dotyczącej nowotworów przewodu pokarmowego

Główne zainteresowania:

  • Nowotwory przewodu pokarmowego, a szczególnie guzy trzustki i wątroby
  • Nowoczesne metody radioterapii: napromienianie na wstrzymanym wdechu, radioterapia stereotaktyczna pozaczaszkowa
  • Ocena i leczenie odczynów popromiennych

 

Godziny przyjęć:

Niedziela 16:00 - 19:00